รถตู้เช่าสุพรรณบุรี 087-8293357

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการปกติ   1800 - 2,000 - 2500  บาทต่อวัน

อัตราค่าบริการช่วงเทศกาลวันหยุดให้เป็นไปตามข้อตกของผู้ให้บริการ

 

ข้อมูลให้บริการผู้โดยสาร

....จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามอัตราที่นั่งของรถตู้ 1 คัน

....ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด

....ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ

....พนักงานขับรถจะยึดถือข้อปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก

    และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ   และควบคุมความเร็วในการขับขี่

    ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

....เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

    หรือตกลงกันใหม่ตามแต่ลูกค้าสะดวก     แต่ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยนับจากจุดเริ่มรับลูกค้าครั้งแรก

....ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง

     ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้

     การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

     และเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง

....ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

....ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการโทรสอบถาม

 

การวางมัดจำ

ผู้ใช้บริการวางมัดจำค่าบริการก่อนทุกครั้ง อัตรา เช่า 1 วัน วางมัดจำ  500 บาท

ผู้ใช้บริการวางมัดจำค่าบริการก่อนทุกครั้ง อัตรา เช่า 3 วัน วางมัดจำ  1,500บาท

ผู้ใช้บริการวางมัดจำค่าบริการก่อนทุกครั้ง อัตรา เช่า 7 วัน ขึ้นไป วางมัดจำ 2,000 บาท

 

วิธีการชำระเงิน 

ชื่อบัญชี         (ดูหน้าวิธีชำระเงิน)

ธ.กสิกรไทย สาขา

เลขที่บัญชี 

โทร

 

Visitors: 19,381